14:22 ICT Chủ nhật, 26/06/2022 THƯ CẢM ƠN | THƯ NGỎ | GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG THCS PHÚ HỒNG | KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018 | KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018 | KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2018 | KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2018 | GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | UBND tỉnh Nghệ An: Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT | Giới thiệu chung về trường THCS Phú Hồng | 

LIÊN KẾT WEBSITE

QUAN TÂM NHIỀU NHẤT

thi cong QC
may loc nuoc
Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nổi bật » Tin Nhà trường

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018

Thứ ba - 06/11/2018 07:59
PHÒNG GD&ĐTYÊN THÀNH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 Trường THCS Phú Hồng                     Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   
 
  Số:       /KH-THCSPH                                     Phú Thành, ngày 29  tháng 9  năm 2018
 
           
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018
 
 
1. Đánh giá công tác tháng 9 năm 2018:`
 a. Duy trì sỉ số:
- Số HS chuyển về: 01 em
- Công tác điểm danh quản lí học sinh ở trường còn hạn chế: Số HS bỏ học chơi điẹn tử, chưa thường xuyên kiểm tra HS ở lớp.
b. Chuyên môn:
- Thực hiện kế hoạch dạy học năm học 2018 - 2019,  nghiêm túc.
- Tổ chức khai giảng năm học gọn nhẹ nghiêm túc.
- Xây dựng kế hoạch năm học của trường, chuyên môn, tổ, giáo viên và các kế hoạch khác. Duyệt kế hoạch năm học.
- Tập huấn chuyên môn ở huyện, học tập nhiệm vụ cho năm học mới, học chính trị cho toàn cán bộ, GV..
- Thành lập các hội đồng trong nhà trường.
- Triển khai hội nghị CB, VC. chú trọng việc hoàn thiện các quy chế phù hợp với thực tiển nhà trường.
- Các tổ triển khai nhiệm vụ năm học, duyệt hồ sơ cá nhân, đăng kí thi đua
- Triển khai các chuyên đề chuyên môn, chủ nhiệm, …
- Nhập dữ liệu cá nhân, học sinh vào phần mềm QLNTr, hoàn thành hồ sơ các lớp.
- Triển khai công tác phổ cập GDTHCS năm 2018.
- Công tác kiểm tra: thực hiện kế hoạch KTr nội bộ:
          + Kiểm tra việc XD trường chuẩn QG, chuẩn bị cho năm học mới.
          + Kiểm tra thực hiện nhiệm vụ của GV
          + Kiểm tra thường xuyên
c, Công tác khác:
- Tu sửa cơ sở vật chất: trường chuẩn quốc gia, cải tạo, làm mặt bằng, quy hoạch sân phía đông. Bổ sung phòng truyền thống, Tư liệu hình ảnh nhà trường.  …
- Thực hiện tốt công tác thuyên chuyển theo quyết định số 5978/ QĐ- UBND ngày 30/7/2018 về thuyên chuyển có kì hạn và biệt phái trong năm học mới.
- Nhận HS địa phương quản lí trong hè 2018- Lập danh sách học sinh theo xóm và kết quả hoạt động hè  2018
- Tập huấn liên đội, tập văn nghệ chuẩn bị cho khai giảng (TC,ND- Hội, lễ) năm học mới 2018- 2019
- Hội nghị Ban đại diện cha mẹ HS dầu năm (Trường- hội- GVCN)
- Bàn giao CSVC cho các lớp QL
- Triển khai văn bản số 1566/SGD ĐT-KHTC của sở
          + Học phí: 50 000 đồng/ tháng
          + Xe đạp: 12 000 đồng/ tháng
          + Học thêm: 10 000 đồng/ buổi
          + BHYT HS: 525 420 đồng/ năm 2019
          + BHTT: GV: 150 000/năm; HS:  90 000 đồng/ năm
- GVCN cho học sinh đăng kí gửi xe và học thêm. Tổ chức hội nghị lớp đầu năm dăng kí thi đua, chỉ tiêu lớp, học sinh
- Trang trí phòng tổ CM, phòng học, phòng truyền thống.
- Phòng chống bảo lụt.
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh lớp học, nhà trường
- Triển khai các văn bản của ngành: 
+ Văn bản ngành: Kế hoạch tháng 9/2018; kế hoạch năm học 2018- 2019;
+ Các Văn bản trương trường: Kế hoạch tháng 9/2018; Các nhiệm vụ được truyền tải trên Mail của tổ;
* Tồn tại:
- Còn một số GV chưa thực hiện tốt kỉ luật lao động trong nhà trường, chưa chú trọng việc thực hiện nhiệm vụ đầu năm. Xây dựng kế hoạch chậm, báo cáo chậm, ...
- Công tác hướng dẫn đầu năm của GVCN chưa hoàn thiện, chưa giúp HS của lớp làm công tác tự quản trong các hoạt động.
- GV chưa chú trọng trong đổi mới PP, sử dụng phòng chiếu, thiét bị dạy học. ...
- Tiến độ làm trường chuẩn còn chậm.
- Một bộ phận HS chưa học bài củ thiếu ý thức rèn luyện về đạo đức.
- Hiện tượng học sinh gây gổ đánh nhau còn xảy ra, số HS bỏ học không đến trường còn nhiều.
- Công tác thăm lớp dự giờ còn chưa được chú trọng.
 
2. Kế hoạch tháng 10/2018.
 a. Duy trì sĩ số:
- Duy trì tốt sỉ số HS.
- Tăng cường điểm danh học sinh đầu năm.
b. Chuyên môn:
- Thực hiện kế hoạch dạy học: Dạy chính khóa, bồi dưỡng, học thêm, phụ đạo nghiêm túc.
- Tập huấn chuyên môn cho GV: chuyên đề GDQP trong các môn học, chuyên đề kiểm tra đánh giá HS, chuyên đề GDAT giao thông cho HS.
- Sinh hoạt chuyên môn: triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề bộ môn, nghiên cứu bài học, kế hoạch sử dụng phòng chiếu, thiết bị.
- Thi GV dạy giỏi cấp trường lí thuyết.
- Khảo sát chất lượng HS giữa kì I, lấy kết quả khảo sát làm kết quả KTr định kì 1 tiết.
- Triển khai công tác phổ cập GDTHCS năm 2018: Nhập dữ liệu điều tra về phần mềm PCGD; Xử lí số liệu; hoàn thành hồ sơ, báo cáo công tác phổ cập GD năm 2018.
- Tăng cường công tác thăm lớp dự giờ.
- Chuẩn bị ý tưởng và các điều kiện chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo KHKT cấp huyện.
- Công tác kiểm tra: thực hiện kế hoạch KTr nội bộ:
          + Kiểm tra việc XD trường chuẩn QG.
          + Kiểm tra Hồ sơ GV định kì lần 1
          + Kiểm tra TB, thư viện, Ytế trường học
          + Kiểm tra chuyên đề thực hiện nhiệm vụ của GV 4 GV/ tổ
          + Thực hiện kiểm tra thường xuyên
- Đón đoàn kiểm tra của ngành về thực hiện nhiệm vụ năm học.
c, Công tác khác:
- Tu sửa cơ sở vật chất: trường chuẩn quốc gia, cải tạo, làm mặt bằng, quy hoạch sân phía đông. Đổ bê tông từ nhà xe đi cổng phụ. Bổ sung phòng truyền thống, Tư liệu hình ảnh nhà trường.  …
- Lập học bạ cho HS khối 6, HS khối 6 nạp ảnh 2x3 làm học bạ và thẻ HS.
- Chuyển nhà xe HS sang phía Đông Nam trường.
- Đại hội liên đội, năm học  2018- 2019
- Hội nghị BCH Ban đại diện cha mẹ HS bầu chi hội trưởng, chi hội phó, thường vụ.
- Bàn giao CSVC cho các lớp QL
- Hoàn thành hồ sơ  đầu năm đăng kí thi đua của cá nhân và tập thể.
- Phòng chống bảo lụt.
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh lớp học, nhà trường. Chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
- Triển khai các văn bản của ngành:  
+ Văn bản ngành: Kế hoạch tháng 10/2018; kế hoạch kiểm tra năm học 2018- 2019 của ngành;
+ Các Văn bản trương trường: Kế hoạch tháng 10/2018; Các nhiệm vụ được truyền tải trên Mail của tổ;
 
d, Kế hoạch cụ thể:
 
Thời gian Nội dung công việc Người thự hiện
Tuần 6
01/10 - 06/10
- Đại hội liên đội năm học 2018- 2019
- Họp BCH ban đại diện cha mẹ HS
-  họp HĐ tháng 10
Đội- GVCN
HT- BĐDCMHS
Toàn trường
     Tuần 7
 08/10- 13/10
- Tiếp tục bổ sung CSVC trường chuẩn QG.
- Sinh hoạt tổ chuyên môn
- Xử lí số liệu công tác PCGD
- KTr công tác TV, thiết bị, Ytế
HV-Hội
Tổ CM
HV- GV
Ban Ktr
     Tuần 8
 15/10- 20/10
- Sinh hoạt tổ CM
- Hoàn thành báo cáo PCGD
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày PNVN
Tổ CM
BCĐ PCGD
Đội- NC
Tuần 9
 22/10- 27/10
- Khảo sát chất lượng giữa kì I 2 môn/Khối
- Kiểm tra HSGV đợt I
- Thi KTr HSG khối 9
CM- GV
Tổ CM - GV
CM
Tuần 10
 29/10- 03/11
- Thi lí thuyết GVDG cấp trường
 
CM
01- 31/10 Thực hiện tốt công tác KTr TX, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của GV  
 
Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
-         Phòng GD&ĐT (BC)
-         Tổ CM  (Th)
-         Lưu
 
                                                                                              Hoàng Đình Thành
 
 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG