15:10 ICT Chủ nhật, 26/06/2022 THƯ CẢM ƠN | THƯ NGỎ | GIỚI THIỆU VỀ NHÀ TRƯỜNG THCS PHÚ HỒNG | KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018 | KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 10 NĂM 2018 | KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2018 | KẾ HOẠCH THÁNG 9 NĂM 2018 | GIAO THÔNG VẬN TẢI VÀ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG | UBND tỉnh Nghệ An: Phê duyệt kế hoạch tuyển sinh lớp 10 THPT | Giới thiệu chung về trường THCS Phú Hồng | 

LIÊN KẾT WEBSITE

QUAN TÂM NHIỀU NHẤT

thi cong QC
may loc nuoc
Bluesky

Trang nhất » Tin Tức » Tin tức nổi bật » Tin Nhà trường

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018

Thứ ba - 06/11/2018 08:04
PHÒNG GD&ĐTYÊN THÀNH             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
 TRƯỜNG THCS PHÚ HỒNG                         Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

       
   
 
  Số:       /KH-THCSPH                       Phú Thành, ngày 29  tháng 10  năm 2018
 
           
     KẾ HOẠCH CÔNG TÁC THÁNG 11 NĂM 2018
 
 
1. Đánh giá công tác tháng  10 năm 2018:`
 a. Duy trì sỉ số:
- Số HS chuyển về: 01 em (8B); Chuyển đi 1 em (9B); Có biểu hiện bỏ học 1 em (8C)
- Công tác điểm danh quản lí học sinh ở trường còn hạn chế: một số lớp chưa thường xuyên kiểm tra sỉ số HS ở lớp.
b. Chuyên môn:
- Thực hiện kế hoạch dạy học: Dạy chính khóa, bồi dưỡng, học thêm, phụ đạo nghiêm túc.
- Tập huấn chuyên môn cho GV: chuyên đề GDQP trong các môn học, chuyên đề kiểm tra đánh giá HS, chuyên đề GDAT giao thông cho HS.
- Sinh hoạt chuyên môn: triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề bộ môn, nghiên cứu bài học, kế hoạch sử dụng phòng chiếu, thiết bị.
          + Dạy học theo chủ đề: Tổ TN 4 tiết, tổ XH 6 tiết
          + Dạy học theo nghiên cứu bài học: Tổ TN 6 tiết, tổ XH 6 tiết.
- Thi thử HSG khối 9
- Triển khai công tác phổ cập GDTHCS năm 2018: Nhập dữ liệu điều tra về phần mềm PCGD; Xử lí số liệu; hoàn thành hồ sơ, báo cáo công tác phổ cập GD năm 2018.
- Tăng cường công tác thăm lớp dự giờ.
- Chuẩn bị ý tưởng và các điều kiện chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo KHKT cấp huyện.
- Công tác kiểm tra: thực hiện kế hoạch KTr nội bộ:
          + Kiểm tra việc XD trường chuẩn QG (Tự KTr).
          + Kiểm tra Hồ sơ GV định kì lần 1
          + Kiểm tra chuyên đề thực hiện nhiệm vụ của GV 1 GV/ tổ TN
          + Thực hiện kiểm tra thường xuyên: KTr sổ điểm, sổ đầu bài, đăng kí TB, lịch báo giảng, các nề nếp khác.
- Đón đoàn kiểm tra của ngành về thực hiện nhiệm vụ xây dựng trường chuẩn QG.
c, Công tác khác:
- Tu sửa cơ sở vật chất: trường chuẩn quốc gia, cải tạo, làm mặt bằng, quy hoạch sân phía đông. Đổ bê tông từ nhà xe đi cổng phụ. Bổ sung phòng truyền thống, Tư liệu hình ảnh nhà trường.  …
- Lập học bạ cho HS khối 6, HS khối 6 nạp ảnh 2x3 làm học bạ và thẻ HS.
- Chuyển nhà xe HS sang phía Đông Nam trường.
- Đại hội liên đội, năm học  2018- 2019
- Hội nghị BCH Ban đại diện cha mẹ HS bầu chi hội trưởng, chi hội phó, thường vụ.
- Bàn giao CSVC cho các lớp QL
- Hoàn thành hồ sơ  đầu năm, đăng kí thi đua của cá nhân và tập thể.
- Phòng chống bảo lụt.
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh lớp học, nhà trường. Chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
- Triển khai các văn bản của ngành: 
+ Văn bản ngành: Kế hoạch tháng 10/2018; kế hoạch kiểm tra năm học 2018- 2019 của ngành;
+ Các Văn bản trương trường: Kế hoạch tháng 10/2018; Các nhiệm vụ được truyền tải trên Mail của tổ;
* Tồn tại:
- Còn một số GV chưa thực hiện tốt kỉ luật lao động trong nhà trường, nghỉ không có giấy phép, thực hiện công việc chưa nhanh.
- Công tác báo cáo còn chậm ở một số CB- GV.
- GV chưa chú trọng trong đổi mới PP, chất lượng bài soạn thấp.
- Tiến độ làm trường chuẩn còn chậm (CSVC).
- Một số giáo viên chưa thường xuyên kiểm tra đánh giá HS, vào sổ chậm.
- Chất lượng hồ sơ của một số GV yếu, thiếu, qua loa, sơ sài.
- Một bộ phận HS chưa học bài củ thiếu ý thức rèn luyện về đạo đức.
- Hiện tượng học sinh gây gổ đánh nhau còn xảy ra, số HS bỏ học không đến trường còn nhiều.
- Công tác vệ sinh và giữ vệ sinh một số lớp còn yếu.
 
2. Kế hoạch tháng 11/2018.
 a. Duy trì sĩ số:
- Duy trì tốt sỉ số HS.
- Tăng cường điểm danh học sinh trên sổ và các tiết.
- GVCN thực hiện tốt công tác vận động HS bỏ học có xác nhận của xóm, chi hội trưởng phụ huynh nạp Đ/C Thành  
b. Chuyên môn:
- Thực hiện kế hoạch dạy học: Dạy chính khóa, bồi dưỡng, học thêm, phụ đạo nghiêm túc.
- Sinh hoạt chuyên môn: triển khai kế hoạch thực hiện chủ đề bộ môn, nghiên cứu bài học, kế hoạch sử dụng phòng chiếu, thiết bị.
- Thi HSG lớp 9 tố chức tại THCS Phú Hồng (08,09/11).
- Khảo sát chất lượng HS giữa kì I, lấy kết quả khảo sát làm kết quả KTr định kì 1 tiết.
- Triển khai công tác phổ cập GDTHCS năm 2018: Hoàn thiện hồ sơ, báo cáo công tác phổ cập GD năm 2018. Duyệt công nhận;
- Tăng cường công tác thăm lớp dự giờ, tao giảng.
- Chuẩn bị báo cáo và các sản phẩm chuẩn bị cho cuộc thi sáng tạo KHKT cấp huyện vào ngày 24,25/11 tại THCS Phan Đăng Lưu.
- Chú trọng việc sử dụng thiết bị, phòng chiếu, chuẩn bị thực hiện nghiêm túc đổi mới cách dạy, cách học.
- Chú trọng bồi dưỡng đội tuyển thi vòng 2, 3 chọn đội tuyển thi HSG cấp tỉnh.
- Chú trọng việc thường xuyên đánh giá HS nhằm tạo động lực của HS trong học tập.
- Công tác kiểm tra: thực hiện kế hoạch KTr nội bộ:
          + Kiểm tra việc XD trường chuẩn QG (Sở KTra).
          + Kiểm tra Hồ sơ GV dạy thêm
          + Kiểm tra TB, thư viện, Ytế trường học
          + Kiểm tra chuyên đề thực hiện nhiệm vụ của GV 4 GV/ tổ
          + Thực hiện kiểm tra thường xuyên
- Đón đoàn kiểm tra của ngành về thực hiện nhiệm vụ năm học.
c, Công tác khác:
- Tu sửa cơ sở vật chất: trường chuẩn quốc gia, cải tạo, làm mặt bằng, Đổ bê tông từ nhà xe đi cổng phụ. Bổ sung phòng truyền thống, Tư liệu hình ảnh nhà trường.  …
- Thực hiện tốt công tác vệ sinh lớp học, nhà trường. Chăm sóc bồn hoa cây cảnh.
- Triển khai các hoạt động thi đua chào mừng ngày nhà giáo VN 20/11:
          + Thi rung chuông vàng về ATGT, kĩ năng sống.
          + Văn nghệ nội dung sát với chủ đề, hình thức phong phú.
          + Công đoàn tham gia một số tiết mục và các hoạt động thiết thực.
- Tăng cường thực hiện chế độ định mức cho GV trong việc phụ đạo, kiểm tra và các công tác khác.
- Triển khai các văn bản của ngành:  
+ Văn bản ngành: Kế hoạch tháng 11/2018 của ngành;
+ Các Văn bản trương trường: Kế hoạch tháng 11/2018; Các nhiệm vụ được truyền tải trên Mail của tổ;
 
d, Kế hoạch cụ thể:
 
Thời gian Nội dung công việc Người thự hiện
Tuần 11
05/11 - 10/11
- Đón đoàn KTra của sở về trường chuẩn QG
- THi HSG huyện 08,9/11
- Thực hiện tốt công tác chuẩn bị, tổ chức
HV-Tổ- ĐT
Phòng - Trường
Toàn trường
     Tuần 12
 12/11- 17/11
- Tiếp tục bổ sung CSVC trường chuẩn QG.
- Sinh hoạt tổ chuyên môn
- KSCL giữa Kì I
- KTr công tác dạy thêm
HV-Hội
Tổ CM
CM- GV
Ban Ktr
     Tuần 13
 19/11- 24/11
- Sinh hoạt tổ CM
- Hoàn thiện báo cáo PCGD
- Tổ chức các hoạt động chào mừng ngày 20/11
- Thi STKHKT (24,25)
Tổ CM
BCĐ PCGD
Đội- CĐ
CM
Tuần 14
 26/11- 01/12
- Thực hiện công tác báo cáo
- Hoàn thành việc bổ sung các điều kiện trường chuẩn QG do sở yêu cầu
CM- GV
HV-Tổ CM - CĐ- GV
 
01- 30/11 Thực hiện tốt công tác KTr TX, kiểm tra thực hiện nhiệm vụ năm học 2018- 2019 của GV  
 
Nơi nhận:                                                                                   HIỆU TRƯỞNG
-         Phòng GD&ĐT (BC)
-         Tổ CM  (Th)
-         Lưu
 
                                                                                              Hoàng Đình Thành
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn

 

LIÊN KẾT ỨNG DỤNG